Всичко между задължението и препоръката

Във връзка с пристигането на учебния влак утре сутрин ми се иска да се върна няколко, а може би и 13 години назад, и да поровя из ученическата си библиотека. Списъкът Спомням си, всеки последен учебен ден бяхме в очакване на заветните бележници. Това беше своеобразният пропуск за лятото. Поради някаква причина всеки път забравях,... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Нагоре ↑